Aquamos

Sprzęt ogrodniczy

Aquamos Sp. z o.o.

02-844 Warszawa
ul. Puławska 467

Telefon: +48 663 900 058

Email: biuro@aquamos.pl

Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU AQUAMOS.PL

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUAMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-844) przy ul. Puławskiej 467, NIP 9491763573, REGON 151621239, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 663 900 058 bądź adresem e-mail: biuro@aquamos.pl

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aquamos.pl

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez AQUAMOS Sp. z o.o.

5. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. PPHU "SOL-ARM" Solarek Barbara zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 poniżej.

2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas wypełniania formularza kontaktowego i wysyłania pytania za jego pośrednictwem jest art. 6 ust. 1 lit. (f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”).

§ 6 Zakres przetwarzanych danych

PPHU "SOL-ARM" Solarek Barbara przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię nazwisko, adres email oraz inne, które ujawnicie Państwo w treści zadanego pytania.

§ 7 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: biuro@sol-arm.pl

 

 

Copyright © 2018 - Aquamos Sp. z o.o.Wykonanie: Piotr Holenc i Helena Sikora